Certifikáty a osvedčenia
 


Projektová a obchodná spoločnosť HYPRO s.r.o. a jej zamestnanci sú držiteľmi nasledujúcich certifikátov a osvedčení :

Certifikát systému manažérstva kvality 
STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008
 

www.pqm.sk

    Slovenský
certifikát zväčšiť
 

    English
certifikát zväčšiť
 
    Deutch
certifikát zväčšiť
 

Autorizačné osvedčenia Slovenskej komory stavebných inžinierov

ING. MIROSLAV ŠKORUPA
 
zväčšiť obrázok
zväčšiť obrázok


Záznam
na SKSI