Elektroenergetické stavby

Jaroslav PAUKO


Narodený :


Odborná spôsobilosť :  

Vzdelanie :

Priebeh doterajšej praxe :Ľutujeme, ale na tejto stránke sa
momentálne veľmi usilovne pracuje.

Pracuje sa ...