Elektroenergetické stavby

Ing. Vladimír Plintovič
                      hypro@hypro.sk

Narodený : 

Odborná spôsobilosť :  
 1) Inžinierske stavby
     číslo preukazu : 0719 * A * 2 - 3

2) 

Vzdelanie :


Priebeh doterajšej praxe : 

Ľutujeme, ale na tejto stránke sa
momentálne veľmi usilovne pracuje.

Pracuje sa ...