Geológia a hydrogeológia

RNDr. Mariana Šuchová


Narodená :


Odborná spôsobilosť :  

Vzdelanie :

Priebeh doterajšej praxe :
Ľutujeme, ale na tejto stránke sa
momentálne veľmi usilovne pracuje.

Pracuje sa ...