Plynovody, plynoinštalácie

Igor Škrabák


Narodený :


Odborná spôsobilosť :  

Vzdelanie :

Priebeh doterajšej praxe :


 

Ľutujeme, ale na tejto stránke sa
momentálne veľmi usilovne pracuje.

Pracuje sa ...