Pozemné stavby, statika, architektúra

Ing.arch. Viera ENGLEROVÁ


Narodený :

Odborná spôsobilosť :  

Vzdelanie :

Priebeh doterajšej praxe :Ľutujeme, ale na tejto stránke sa
momentálne veľmi usilovne pracuje.

Pracuje sa ...