Pozemné stavby, statika, architektúra - životopis

Ing. Karol FRAŇO
         hypro@hypro.sk

Narodený : 28.6.1955

Odborná spôsobilosť :  

   projektovanie stavieb – pozemné stavby
   činnosť stavebného dozoru – pozemné stavby
   číslo preukazu : 3362-21-51-96

Vzdelanie :
  
1974-1979   SVŠT Bratislava, Stavebná fakulta

Priebeh doterajšej praxe :

1979 – 1982    Stredoslovenské lesy, projekčná kancelária
                       
zaradenie : samostatný projektant

1982 – 1991    Stredoslovenské lesy, projekčná kancelária
                       
zaradenie : vedúci projektant

1991
->                        podnikanie na základe živnostenského listu v oblasti projektovania
                       
v investičnej výstavbe v oblasti pozemných stavieb