Vodohospodárske stavby


Ing. Ján Janec
         hypro@hypro.sk

Narodený :

Odborná spôsobilosť :  

Vzdelanie :

Priebeh doterajšej praxe :


 

Ľutujeme, ale na tejto stránke sa
momentálne veľmi usilovne pracuje.

Pracuje sa ...