Vodohospodárske stavby


Ing. Pavol Litvin
         litvin@hypro.sk

Narodený : 9.3.1969

Odborná spôsobilosť :  bez OS

Vzdelanie : 
  1988 - 1993   STÚ, Stavebná fakulta Bratislava
  
Priebeh doterajšej praxe :

1987 - 1988     StVaK, PR Banská Bystrica
                      konštrukter

1993 - 2002     Bursa Banská Bystrica
                     
samostatný projektant

2002 ->          
HYPRO, s.r.o. B. Bystrica
                     
zaradenie :  samostatný projektant