Vodohospodárske stavby


Štefan Mlynárik
            mlynarik@hypro.sk

Narodený :

Odborná spôsobilosť :  bez autorizácie

Vzdelanie :

Priebeh doterajšej praxe :

03.2007 - súč.   
HYPRO, s.r.o. B. Bystrica
                        zaradenie :  samostatný projektant
  

Ľutujeme, ale na tejto stránke sa
momentálne veľmi usilovne pracuje.

Pracuje sa ...