Vodohospodárske stavby

Ing. Miroslav ŠKORUPA
                      hypro@hypro.sk

Narodený : 6.9.1965

Odborná spôsobilosť : vodohospodárske stavby
    číslo preukazu : 1536 * A2

Vzdelanie :
  1984 - 1988   Vysoká škola dopravy a spojov Žilina

Priebeh doterajšej praxe :

1988 - 1990    SUDOP Bratislava
                      zaradenie :   do 1989  asistent
                     
                    do 1990  samostatný projektant

1990 - 1992   DOPRASTAV Zvolen, stredisko B. Bystrica
                     zaradenie :    samostatný projektant

1992 - 2009   HYPRO, projektová a obchodná spoločnosť B. Bystrica

                     zaradenie :     majiteľ spoločnosti, vedúci projektant

2009 -> súč.  HYPRO, s.r.o., projektová a obchodná spoločnosť B. Bystrica
                     zaradenie :     riaditeľ spoločnosti, vedúci projektant