Vodohospodárske stavby


Ing. Ján Troják
         trojak@hypro.sk

Narodený : 16.10.1981

Odborná spôsobilosť :  bez autorizácie

Vzdelanie : VŠD Zvolen

Priebeh doterajšej praxe :

03.2007 - súč.   
HYPRO, projektová a obchodná spoločnosť B. Bystrica
                        zaradenie :  projektant