Nasledujúce vybrané projektové dokumentácie boli spracované pracovníkmi spoločnosti HYPRO s.r.o., alebo v kooperácii s inými  projektovými spoločnosťami. Jedná sa o projektové dokumentácie slúžiace hlavne na vydanie : –  územného rozhodnutia (DÚR), –  stavebného povolenia (DSP), –  realizáciu prác (DRS)prípadne ako predprojektová príprava vo forme Technickej štúdie (TŠ), resp. ďalších projektových činností ako je Prevádzkový poriadok (PP)Autorský dozor (AD), atď.

Prehľad zahŕňa prácu v období 1991 – 2021 :


P.č.

Názov akcie

Stupeň

1

Kanalizácia pre obec Heľpa

DSP
DRS

2

Technická vybavenosť pre sídlisko RD Modré Zeme – Lučenec *)

DSP
DRS

3

Preložka cesty II/426 Skalica – hranica SR/ČR *)

DSP

4

Dotvorenie námestia Slobody Banská Bystrica *)

DRS

5

Kanalizácia a vodovod pre mesto Poltár


DÚR
DSP
DRS

6

I/59 Donovaly – stavebnotechnické opatrenia *)

DSP
DRS

7

Úpravňa vody VDJ Pohronský Bukovec – odstránenie As

DSP
DRS

8

Diaľničný privádzač Púchov *)

DSP
DRS

9

Vodojem pre mesto Krupina, časť Kukučka

DSP

10

Diaľnica D65 Budča – Kováčová *)

DSP
DRS

11

Kanalizácia a vodovod pre obec Zvolenská Slatina

DRS

12

Jednotná kanalizácia Lučenec

PP

13

Diaľničný privádzač Ľavobrežná – Košická, Žilina *)

DRS

14

Kanalizácia a ČOV Lučatín

DÚR
DSP

15

Uzavretie a rekultivácia skládky KO Kremnica – Termál

DRS

16

Skládka KO Kremnické Bane – Ovčín

DRS

17

Kanalizácia a ČOV Ľubietová

PP

18

Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta *)

DSP
DRS

19

II/571 Fiľakovo – Abovce *)

20

R1 Hronský Beňadik – Nová Baňa *)

DÚR
DSP
DRS

21

Zabezpečenie úpravy pitnej vody – odstránenie As, Lopej

DSP
DRS
PP

22

Zásobovanie nového závodu ŽP a.s. Podbrezová pitnou vodou

DÚR
DSP
DRS

23

Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta, časť tunel Bukov – Horelica *)

DSP
DRS

24

R1 Rudno nad Hronom – Žarnovica *)

DSP
DRS

25

Vodná plocha – rybník Poltár

DÚR
DSP

26

Diaľnica D1 Važec – Mengusovce *)

DRS

27

R3 Trstená – obchvat *)

DSP
DRS

28

R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, I. etapa *)

DRS

29

Diaľnica D1 Važec – Mengusovce *)

DRS

30

Chovný rybník Poltár

DÚR
DSP

31

R2 Figa – obchvat, vodné toky *)

DSP
DRS

32

II/584 Liptovská Sielnica – Liptovské Matiašovce, vodné toky *)

DÚR

33

Cesta I/51 Trnava – severný obchvat *)


DÚR
DSP
DRS

34

Spoločensko – obchodné centrum Tulip Martin *)

DSP
DRS

35

Diaľnica D1 Sverepec – Vrtižer

DSP

36

Diaľnica D1 Vrtižer – Hričovské Podhradie *)

DRS

37

Golfové ihrisko Brezinky – zavlažovanie

38

Diaľnica D3 Sverepec – Skalité *)

DSP

39

R2 Zvolen – obchvat *)

40

Aglomerácia Galanta, obec Vozokany

DSP

41

I/66  Banská Bystrica – severný obchvat *)

DSP
DRS

42

Región Nové Zámky, odvedenie OV a zásobovanie pitnou vodou


DÚR

43

Územný plán zóny Zvolen – Čierne Zeme – Tepličky*)

44

Dobudovanie diaľnice D1 BA – TT na 6-pruh*)
(dočasné rozšírenie na 6-pruh)


DRS

45

R2 Pstruša – Kriváň

DÚR

46

D1 Turany – Hubová

DÚR

47

D1 Hubová – Ivachnová

DRS

48

I/65 Kremnica – Kremnické Bane

DSP
DRS

49

I/65 Kremnické Bane – hranica kraja

50

R2 Ruskovce – Pravotice

DÚR

51

R2 Ožďany – Zacharovce*)

DÚR

52

R2 Zacharovce – Bátka*)

DÚR

53

R2 Bátka – Figa*)

DÚR

54

Považská diaľnica: Bratislava – Žilina. Projekty a stavba, vydav. JAGA

mapová časť knihy

55

I/66 Banská Bystrica – Brezno*)

56

R1 Nitra, západ – Selenec*)

DÚR
DSP
DRS

57

R1 Selenec – Beladice*)

DÚR
DSP
DRS

58

R1 Beladice – Tekovské Nemce*)

DÚR
DSP

59

Distribučné centrum SPS Banská Bystrica*)

DÚR
DSP
DRS

60

Distribučné centrum SPS Žilina*)

DÚR
DSP
DRS

61

R3 Martin – Horná Štubňa*)

62

Jasná – revitalizačné opatrenia na existujúcich zjazdovkách

DSP
DRS

63

R2 Zvolen východ – Pstruša*)

DÚR

64

Kanalizácia v obci Lenártov

DSP

65

I/59 (R1) B. Bystrica, hranica kraja – Ružomberok D1

DÚR

66

I/72 Zbojská sedlo – Tisovec, Čertova Dolina

DÚR

67

Protipožiarna vodná nádrž Ždiar – Strednica

DÚR
DSP
DRS

68

R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce

DÚR

69

Priemyselný park Palárikovo – technická infraštruktúra

DSP

70

D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica

DSP
DRS

71

R2 Lovinobaňa, Tomášovce – Ožďany

DÚR

72

D1 Dubná Skala – Ivachnová, Jánovce – Jablonov, Fričovce – Svinia (PPP)
úsek Turany – Hubová*)

DRS

73

R2 Križovatka D1 – Mníchova Lehota*)

DÚR

74

D3 Čadca Bukov – Svrčinovec*)

DSP

75

Kanalizácia a ČOV Poltár, časť Zelené

DÚR
DSP
DRS

76

Kanalizácia a ČOV Poltár, časť Slaná Lehota

DÚR
DSP
DRS

     
     
  … a veľa ďalších menších projektov …