POSÚDIME – PORADÍME – NAVRHNEME
vodohospodársku stavbu kdekoľvek na svete

PORADÍME – NAVRHNEME – NAMONTUJEME
filtre na úpravu vody pre rodinné domy a bytovky

naša filozofia

Spoľahnite sa na to, že vám poskytneme len tých najlepších odborníkov

Na základe Vašich požiadaviek a dodaných podkladov Vám poskytneme bezplatnú konzultačnú činnosť a navrhneme ďalší postup.
Ak budete mať záujem, radi pre vás vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu.

ako to u nás funguje …

Profesie

V nasledujúcich odbornostiach vám vypracujeme projektovú dokumentáciu tak, aby ste nemali žiadne problémy pri vybavovaní územného alebo stavebného povolenia, ani pri realizácii samotnej stavby.

Vodohospodárske stavby

– studne, zavlažovacie a odvodňovacie systémy
– úpravy tokov
– skládky komunálneho odpadu
– kanalizácie a vodovodné siete
– stanice čerpacie a prečerpávacie, vodojemy
– čistiarne odpadových vôd
– úpravne vôd

Dopravné stavby

– komunikácie a mosty
– spevnené plochy
– parkoviská
– terénne úpravy
– letiská

Pozemné stavby

–   návrhy objektov pozemných stavieb
     občianskych, priemyselných a rodinných
    domov
–  
spracovanie statických posudkov stavieb
–  
vizualizácie navrhovaných stavieb
–  
osadzovanie vizualizácií do fotografických podkladov

Plynovody


Elektroenergetické stavby


Oznamovacie zariadenia


Krajinná architektúra


Geodézia a kartografia


 Geológia a hydrogeológia


V prípade, že je potrebné pre spracovanie projektovej dokumentácie profesiu, ktorú nemáme v spoločnosti, máme vybudovanú sieť externých spolupracovníkov.
Spolupracovníci pokrývajú takmer všetky oblasti Slovenska a podobne ako interné profesie, nie sú viazané na konkrétnu jednu osobu, takže v prípade vypadnutia jedného spolupracovníka je k dispozícii iný odborník z danej oblasti.
Všetci spolupracovníci sú osoby s autorizovanou odbornou spôsobilosťou vo svojich profesiách.

To, že sú spolupracovníci externí, nemá vplyv na kvalitu ich produktov.
Všetko zabezpečuje sústavná komunikácia prostredníctvom najmodernejších technológií a osobná zodpovednosť samotného projektanta za svoju prácu.

Tajomstvo úspechu
spoločnosti HYPRO

Po celý čas našej existencie sa snažíme len o jedno : aby náš klient počas spracovania dokumentácie, ale hlavne počas jej realizácie mal vždy pocit, že spolupráca s nami bolo určite
veľmi dobré rozhodnutie
.

Certifikáty a osvedčenia

Za 32 rokov existencie spoločnosti HYPRO sme vyprojektovali viac ako 450 menších aj väčších projektov po celom Slovensku.
Množstvo z nich sa zrealizovalo, no nemali sme ani jednu reklamáciu či zásadnú sťažnosť.

Stačí tak málo a môžeme pre vás pracovať

Spolupracujúce projektové organizácie

sú tí najlepší, ktorých môžete na Slovensku nájsť

Náš tím

.

Ing. Miroslav
Škorupa

riaditeľ spoločnosti
vedúci projektant

Lucia
Škorupová

konateľka
vedúca divízie Obchod


Štefan
Mlynárik

samostatný projektant
vodohospodárske
stavby


Ing. Tomáš
Franko

projektant
vodohospodárske
stavby


Napíšte nám …