Autorizačné osvedčenie SKSI

Ing. Miroslav ŠKORUPA