Certifikáty a osvedčenia
 


Projektová a obchodná spoločnosť HYPRO s.r.o. a jej zamestnanci sú držiteľmi nasledujúcich certifikátov a osvedčení :

Certifikát systému manažérstva kvality 
STN EN ISO 9001
 

www.pqm.sk

    Slovenský
certifikát zväčšiť
 

    English
certifikát zväčšiť
 

Autorizačné osvedčenia Slovenskej komory stavebných inžinierov

ING. MIROSLAV ŠKORUPA
 
zväčšiť obrázok
zväčšiť obrázok


Záznam
na SKSI