Dopravné stavby
 
 
Zameranie a rozsah :
- komunikácie a mosty
- spevnené plochy
- parkoviská
- terénne úpravy

- letiská
 

 Projektová skupina :

spoločnos v súčasnosti nemá vlastné projektové kapacity v tejto profesii.

V takomto prípade máme vybudovanú sie spolupracujúcich projektových organizácii.