Profesie - odbornosti
 
V nasledujúcich odbornostiach vám vypracujeme projektovú dokumentáciu tak, aby ste nemali žiadne problémy pri vybavovaní územného alebo stavebného povolenia ani pri realizácii samotnej stavby.
 
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY  
DOPRAVNÉ STAVBY, MOSTY

POZEMNÉ STAVBY

PLYNOVODY 
ELEKTROENERGETICKÉ STAVBY

OZNAMOVACIE ZARIADENIA

KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA 
GEODÉZIA 

GEOLÓGIA A HYDROGEOLÓGIA