Elektroenergetické stavby

 
Zameranie a rozsah : Projektová skupina :

Meno Zaradenie
Ing. Vladimír Plintovič zodpovedný projektant
Jaroslav Pauko zodpovedný projektant

 

 Referencie :