Pozemné stavby, statika, architektúra
 
Zameranie a rozsah :
-  
návrhy objektov pozemných stavieb občianskych, priemyselných a rodinných domov
spracovanie statických posudkov stavieb
vizualizácie navrhovaných stavieb
osadzovanie vizualizácií do fotografických podkladov

 

 Projektová skupina :

Meno Zaradenie
Ing. arch. Viera Englerová zodpovedný projektant
Ing. Juraj Geleta zodp. projektant - statik
Ing. Karol Fraňo zodpovedný projektant


Referencie : prehľad projektovaných a zrealizovaných stavieb touto skupinou.