Plynovody, plynoinštalácie
 
Zameranie a rozsah : Projektová skupina :

Meno Zaradenie
Igor Škrabák zodpovedný projektant
Peter Škrabák projektant

 

 Referencie :