Kontaktné údaje

Názov :        HYPRO s.r.o.
Sídlo :      Zvolenská cesta 14
                974 05 Banská Bystrica
                 výpis z OR SR
Tel.:        +421-48-4161219
Mobil :    +421-918-539101
E-mail :    hypro@hypro.sk
HTTP :     www.hypro.sk
skype :    skorupamiro

Identifikačné údaje :
IČO :      446 777 40
IČ DPH :  SK 2022792101

Banka :   FIO Banka
           číslo : 2000373391/8330
           SWIFT : FIOZSKBAXXX
           IBAN : SK37 8330 000000 2000373391

Tu nás nájdete

Firma sídli na 11-om poschodí výškovej 13-poschodovej budovy bývalého Drukosu, teraz to je budova firmy Z.V. RENT.
V prípade, že k nám idete peši, doporučujeme sadnúť na trolejbus č. 3 a pozorne pozerajte doľava. Až uvidíte po ľavej strane ČS PHM LUKOIL a potom veľké prázdne parkovisko, vystúpte. Prejdite cez „hornú“ a potom aj cez „spodnú“ bránu areálu a budete stáť pred vchodom do vyššie spomínanej 13-poschodovej budovy …

Ak k nám cestujete autom v smere od centra mesta resp. zo smeru Brezno, Martin a Ružomberok, orientujte sa na hypermarket Tesco a pokračujete smer Zvolen po paralelnej dvojpruhovej komunikácii okolo NAY a OBI. Pri autosalóne odbočte doprava a o chvíľku už parkujete pred našou budovou …

Ak k nám cestujete autom v smere od Zvolena, odbočte z diaľnice na dvojpruhovú cestu v smere Kráľová. Cesta vedie ďalej súbežne s diaľnicou. Pred autosalónom SSANG-YONG resp. SEAT odbočte na prvý nadjazd. Prejdite ponad diaľnicu a odbočte doľava pod tento nadjazd. Pokračujte smer OBI, NAY a Tesco. Pri autosalóne doľava a o chvíľku už parkujete pred našou budovou …


Napíšte nám