Categories:

HYPRO s.r.o. – projektová a obchodná spoločnosť bola založená po zániku vodohospodárskeho strediska Doprastavu š.p. Zvolen, projekcia Banská Bystrica, v roku 1991. Od začiatku existencie bolo prioritným zameraním firmy projektovanie vodohospodárskych stavieb – vodovody a kanalizácie a objektov s nimi súvisiacich […]
Find Us

Address
123 Main Street
New York, NY 10001

Hours
Monday–Friday: 9:00AM–5:00PM
Saturday & Sunday: 11:00AM–3:00PM

About This Site

This may be a good place to introduce yourself and your site or include some credits.

Find Us

Address
123 Main Street
New York, NY 10001

Hours
Monday–Friday: 9:00AM–5:00PM
Saturday & Sunday: 11:00AM–3:00PM

About This Site

This may be a good place to introduce yourself and your site or include some credits.